Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016

Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 1. 1η Αναμόρφωση (τροποποίηση) τακτοποιητική Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
 2. 2η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
 3. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών και του Τεχνικού Προγράμματος συνεχιζόμενων και νέων έργων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
 4. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2016».
 5. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για το μήνα Φεβρουάριο 2016.
 6. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για το μήνα Φεβρουάριο 2016.
 7. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
 8. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
 9. Περί έγκρισης για ψήφιση πίστωσης για εφάπαξ αποζημίωση πρώην εργαζομένης του Δήμου.
 10. Περί έγκρισης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Χαλκιδέων και απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.
 11. Περί παροχής εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (10 υποθέσεις).
 12. Περί ψήφισης πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών.
 13. Εξέταση της υπ’ αρ. 3495/2-2-2016 ένστασης του Γεωργίου Προβόπουλου κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: του έργου: «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Βασιλικού».

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP