Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9/8/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες για την προστασία αλσυλλίων και λοιπών χώρων από πυρκαγιές».
3. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Αύγουστο.
4. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής 1438/2016 (Κολούτσος Δημήτριος).
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP