Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21/08/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

  1. Περί μερικής ανάκλησης της 314/2018 απόφασης της Ο.Ε. σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 623/2018 απόφαση 4ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π.
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές Προσφορές) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Υπηρεσίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου, καθαρισμού αλσύλλιων από ξερά χόρτα για προστασία από πυρκαγιές, καθαρισμού ερεισμάτων οδών από ξερά χόρτα, εκτέλεσης ψεκασμών με βιολογικό σκεύασμα για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων>, προϋπολογισμού 302.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2018.
  3. Έγκριση Πρακτικού Νο2 (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: <Συντήρηση κτιριακών δομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων>.
  4. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).
  5. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων.
  6. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης-πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου>, συνολικού προϋπολογισμού 120.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018.
  7. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου>, προϋπολογισμού 70.587,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP