Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 6/9/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (7 υποθέσεις).
2. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.
3. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”.
4. Περί ψήφισης πίστωσης προνοιακών επιδομάτων μηνών Ιουλίου – Αυγούστου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP