Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2016

Συνεδριάσεις / Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Επαναδεσμεύσεις συνεχιζόμενων συμβάσεων.
  2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος κωδικού του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
  3. Έγκριση διαδικασίας δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για να δημιουργηθεί Πολυχώρος Πολιτισμού επί της Βοιωτικής Ακτής, Πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού (άγονος).
  4. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης 2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
  5. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή οφειλών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
  6. Ψήφιση πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
  7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο το Δήμου (9 υποθέσεις).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP