ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Εκδίκαση ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 149/30-4-2015 & 88/22-3-2016 αποφάσεων Δ.Σ. Χαλκίδας για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης και την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 144 για την ιδιοκτησία Καρέντζου Δέσποινας & Σιδέρη Ιωάννας

2. Περί έγκρισης Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

3. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πλατεία Αφρατίου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP