Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΜΑΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
1.proslipsis@dchalkideon.gr
Τα προς αποστολή έγγραφα ( με ηλεκτρονικό τρόπο αποστολής) πρέπει να είναι της μορφής PDF και η ανάλυσή τους όχι μεγαλύτερη των 200 DPI. (για λόγους συμβατότητος και χώρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα , τηλ.2221355129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25/05/2021 έως και 28/5/2021.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP