Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Καθημερινότητας:
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2221024444-23263

Αντιδήμαρχος για θέματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Καθημερινότητας με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
  3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
  4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
  5. Έχει την εποπτεία των θεμάτων καθημερινότητας στην πόλη της Χαλκίδας.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP