Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αντιδήμαρχος:
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2221060131 2221035000

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP