Σχέδιο Δράσης Δήμου Χαλκιδέων για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Τη Δευτέρα 7 Μαϊου 2018, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, τίθεται προς έγκριση το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χαλκιδέων για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ Δήμου Χαλκιδέων), που εκπονήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία αναπτύχθηκε το 2008 με σκοπό τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πραγματοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν συμφωνήσει σε ένα νέο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με σκοπό το ενεργειακό σύστημα να γίνει ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον χρονικό ορίζοντα του 2030 αφορούν μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά 40%, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 27% και αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 27 %, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Παράλληλα, τίθεται το θέμα της αναζήτησης μέτρων για την προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι Δήμαρχοι που προβαίνουν στην υπογραφή του Συμφώνου δεσμεύονται να επιτύχουν ή ακόμα και να υπερβούν τους στόχους του 2030 βάζοντας έτσι τα θεμέλια για τo «decarbonisation» των ενεργειακών συστημάτων. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) καθίσταται η απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η απήχηση του Συμφώνου είναι αρκετά μεγάλη κρίνοντας από την αυξημένη συμμετοχή των Δήμων στην πρωτοβουλία αυτή. Μέχρι στιγμής πάνω από 7.500 δήμοι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν υπογράψει, από τους οποίους οι περίπου 6.000 έχουν ήδη υποβάλει τα Σχέδια Δράσης τους. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 156 υπογράφοντες με 121 υποβεβλημένα Σχέδια Δράσης από τα οποία τα 15 έχουν προχωρήσει στο στάδιο παρακολούθησης.

Ο Δήμος Χαλκιδέων με την προσχώρησή του στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων αναδεικνύει την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση του προς την κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Παράλληλα και σε συνεργασία με την LDK CONSULTANTS αναπτύσσει το παρόν ΣΔΑΕΚ προκειμένου να υποβληθεί στην Επιτροπή του Συμφώνου Δημάρχων για έγκριση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΔΑΕΚ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP