Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/6/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2016 του ΔΟΠΠΑΧ . Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 83/2017απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ . Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
5. Περί ορισμού αναπληρωτή τακτικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος .
6. Περί τοποθέτησης συστήματος κάδων Fbin της εταιρίας HELES .
7. Περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημου μέλους δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. Εισηγητής : Παπαποστόλου Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
8. Περί κατανομής ποσού 226.063,09 χρηματοδότησης Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ .
9. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών .
10. Περί ανανέωσης μισθώματος .
11. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
12. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
14. Περί διαγραφών τέλους επί των ακαθαρίστων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
15. Περί διαγραφών τελών ακίνητης περιουσίας
16. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.
17. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
18. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
19. Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού προς τον Δήμο μας, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκτέλεση του έργου : <<Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φανάρι>>, Τ.Κ Φάρου, Δ.Ε Αυλίδας, Δ. Χαλκιδέων .
20. Περί έγκρισης της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου:”Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί των οδών Αρεθούσης και Στύρων” .
21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ-ΦΑΣΗ Α .
22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίου Προκοπίου.
23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ.
24. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 για το έργο “Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδα”.
25. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ .
26. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής του έργου : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
27. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής του έργου :Κατασκευή οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Χαλκίδας.
28. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: ΈΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .
29. Περί έγκρισης 3ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: “Έργα επέκτασης υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Ευβοίας” .
30. Περί αποδοχής πρόσκλησης με Κωδ. 30 (Α/Α ΟΠΣ : 1867), της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας” από το Ε.Τ.Π.Α .
31. Περί έγκρισης oριστικής μελέτης του έργου: ”Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας” .’
32. Περί έγκρισης κτηματολογικής μελέτης αποζημίωσης των παρόδιων ιδιοκτησιών για τοεκτός σχεδίου τμήμα της νέας οδού πρόσβασης του Νοσοκομείου, για το έργο:”Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας”

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
33. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη παραλιακή οδό στην περιοχή Δροσιάς από την τοποθεσία “ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ” μέχρι την τοποθεσία “ΓΑΪΔΑΡΟΣ” . (126/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
34. Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”. (127/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
35. Περί αίτησης διάλυσης σύμβασης της μελέτης ”Πολεοδόμηση της Επέκτασης Α΄Κατοικίας του Οικισμού της Παραλίας Αυλίδας Ν. Ευβοίας” (120/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
36. Περί δωρεάν παραχώρησης γραφείου στο υπόγειο του Δημοτικού Καταστήματος της Δ/Κ Βασιλικού στην ομάδα Εθελοντών και Πυρασφάλειας Βασιλικού. (125/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP