Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 23/11

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα εξής θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί έγκρισης ένταξης του Δήμου Χαλκιδέων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια. (239/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 2. Περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας «Υγεία για Όλους»

 3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 89/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

 4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

 1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 72/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΔΑΕΠΕΧ» .

Εισηγητής: Ψύχας Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί ορισμού μελών επιτροπής Εκποίησης.

 2. Περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (507/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

 3. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

 4. Περί καθορισμού κωδικού προϋπολογισμού οικ. Έτος 2016 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 5. Περί τροποποίησης της υπ. αρ. 278/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά καταλογισμό προνοιακών επιδομάτων .

 6. Περί έγκρισης συνδρομής .

 7. Περί έκδοσης παραγωγικών αδειών.

 8. Περί μεταφοράς επαγγελματικής άδειας από Δήμο Παλαμά Καρδίτσας.

 9. Περί μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

 10. Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:μίσθωση μηχανημάτων του Δημου Χαλκιδεων”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου oοριστικής παραλαβής του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΣΤΕΡΙΑ»

 2. Περί 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΡΟΥ».

 3. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

 4. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .

 5. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .

 6. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .

 7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης εγκατάστασης νέων σηματοδοτών και ρύθμισης χρόνων σε υπάρχοντες φωτεινούς σηματοδότες(219/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος(221/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 3. Περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης επί της οδού Βεργίνας, στην περιοχή Νομαρχιακά της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (223/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 4. Περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης επί της οδού Λ. Μακρυγιάννη, στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (224/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (229/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 6. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (231/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 7. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (232/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 8. Περί καταγγελίας παράνομης αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό Έλλοπος 44, στη πόλη της Χαλκίδας (233/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 9. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων σε κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας (Πλατεία Τζαμί)». (234/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 10. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων σε κτίριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (236/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 11. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδας (237/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 12. Περί έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου θέση ”Μπαταριά” της Δ.Ε. Χαλκίδας (240/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

..

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP