Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 29-3-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Ανθηδόνας.
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής
2. Περί μεταστέγασης Μουσικού Σχολείου «Νίκος Σκαλκώτας» .
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

3. Περί επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. και επανακατανομής πιστώσεων συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2017 .
4. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών – προμηθειών.
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
7. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος (Βελισσαρίου Χαράλαμπος).
8. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος (Μαρία Μπίρκου).
9. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
10. Περί μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
11. Περί καθορισμού αριθμού θέσεων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .
12. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων .
13. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 .
14. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών.
Εισηγητής: Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Εντ. Δημ. Συμβουλος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

15. Περί εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία .
16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .
17. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ.
18. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν Ε΄.
19. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν Η΄.
20. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ.
21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

22. Περί ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της παραλιακής οδού στην Νέα Αρτάκη (31/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
23. Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου από την οδό Αυλίδος 19 στη λεωφόρο Χαϊνά έμπροσθεν πρώην Μηχανικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (46/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρεθούσης στη θέση περιπτέρου έμπροσθεν του ΕΚΑΒ λόγω εργασιών στη Δημοτική Αγορά (45/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί κατάργησης θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου επί της πλατείας Αγ. Ταξιάρχη (44/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
27. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
28. Περί παραχώρησης έκτασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Χαλκίδας.
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP