Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 3 Αυγούστου 2016

Νέα, Πολιτική, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Αυγούστου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
1. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (431/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
2. Περί έγκρισης διενέργειας διεύθυνσης οικονομικής για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ» .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
3. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017.
4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ .
5. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ» .
6. Περί έγκρισης ορθής επανάληψης του 4ου τελικού τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7. Περί Πιλοτικού Προγράμματος Έξυπνων Πόλεων στον Δήμο Χαλκιδέων για την παροχή λύσεων έξυπνης στάθμευσης και έξυπνου φωτισμού(189/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
8. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (158/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
9. Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Κριεζή (159/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
10. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (160/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
11. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (161/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
12. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (162/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (164/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (172/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP