Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης αύξησης ωραρίου καθαριστών σχολικών μονάδων .
Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
2. Περί έγκρισης αριθμού μαθητών/ριων ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ Χαλκίδας διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου .
Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 57/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
4. Περί έγκρισης Συμμετοχής του Δήμου Χαλκιδέων στo Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Εισηγητής: Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
5. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χαλκιδέων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους .
Εισηγητής: Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
6. Περί έγκρισης απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων 2014 .
Εισηγητής: Εμμανουήλ Μπαλογιάννης (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄ βαθμιας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (387/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
8. Περί έγκρισης «Λήξης εκκαθάρισης» των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων (ΔΗΚΕΝΑ – ΔΗΚΕΧ – ΚΕΔΗΛ ).
9. Περί μείωσης ύψους μισθώματος ακινήτου.
10. Περί έγκρισης ενεργειών για την τακτοποίηση καρτελών οφειλετών .
11. Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πιστώσεων.
12. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών – μισθώσεων .
13. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας .
14. Περί αναστολής ισχύος αδειών λαϊκών αγορών .
15. Περί διαγραφής λανθασμένων βεβαιωμένων χρεώσεων τελών λαϊκών αγορών .
16. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.
17. Περί αποδοχής κληρονομιάς Δήμητρας Μητροκώστα.
18. Περί καθορισμού κωδικού ως δεκτικό .
19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
20. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
21. Περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH ETAIPEIA .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
22. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»
23. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΦΑΡΟΥ» .
24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ. Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων.
25. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων.
26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ .
27. Περί έγκρισης για την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας Χρονοδιαγράμματος, (παράταση προθεσμιών) του υποέργου Α/Α2: ( ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α)Ο.Τ.98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) .
28. Περί 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1 «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
29. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων.
30. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τάπητα γηπέδου παραλίας Δ.Ε. Αυλίδας”.
31. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ» .
32. Περί ένστασης της εταιρείας ”ΚΟΥΣΕΡΗΣ Α. και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του από 10-6-2016 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών της αρμόδιας επιτροπής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ .
33. Περί πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
34. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ. (147/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
35. Περί διάλυσης σύμβασης της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας(58/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) –εξ αναβολής .
36. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP