Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-10-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση θα παραστεί και θα μιλήσει για τα χρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια , ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κ . Μπακογιάννης .
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2017 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ..
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής διοικητικών – οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
2. Περί αίτησης της κας. Μαρίας Καστρίτσιου για την συμπλήρωση της υπ. αρ 377/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου.
3. Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 (/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
4. Περί ορισμού ενός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (ΟΕΛ) για τον έλεγχο της χρήσης 2017.
5. Περί έγκρισης διενέργειας μίσθωσης μηχανημάτων.
6. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2170 και 2172 του τμήματος Εσόδων – Δημοτικός Φόρος Καταστημάτων έτους 2017.
7. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
9. Περί τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019 Δήμου Χαλκιδέων, με την εξειδίκευση του Κωδικού 3.1.1.3. “Συντήρηση – Βελτίωση – Επέκταση Αγροτικής Οδοποιίας” (Άξονας 3, Μέτρο 3.1. , Στόχος 3.1.1. – Έργα και Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)».
10. Περί αποδοχής Πρόσκλησης με Κωδ. στο ΟΠΣΑΑ:4.3.4/ΕΥΔΠ_88 (1η), από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΣτΕ (Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων” από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. του Π.Α.Α. 2014-2020
11. Περί έγκρισης πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του άρθρου 7. παρ. 1 του ΠΔ 270/81.
12. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ.
13. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ.
14. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
15. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ.
16. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
17. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
18. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (194/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
19. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (195/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (206/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
21. Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 529 του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Δ του Δήμου Χαλκιδέων (201/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
22. Περί τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη Δ.Κ. Βαθέως Αυλίδας. (195/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
23. Περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το έτος 2017
Εισηγητής: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
ΔΕΥΑΧ
Εισηγητής θεμάτων ΔΕΥΑΧ : Σανιδάς Γεώργιος (Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ)
24. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 207/17 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά την υπαγωγής της ΔΕΥΑΧ στη ρύθμιση για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
25. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 235/17 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά την έγκριση αιτήματος παραχώρησης γεωτεμαχίου από Δήμο Χαλκιδέων.
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 241/17 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά την ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP