Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-3-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Απόφαση- ψήφισμα : «Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας»
2. Παραχώρηση της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΚΕΓΕ Ν. Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων.
3. Περί έγκρισης υπ. αρ. 3/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Σωτήρης Γεωργίου (Αντιδήμαρχος)
4. Περί έγκρισης υπ. αρ. 4/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Σωτήρης Γεωργίου (Αντιδήμαρχος)
5. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ)».
6. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο “Επισκευή φερόντων στοιχείων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ)».
7. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. : Δ13/οικ.11184/932/ 21.2.2018 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις “ΣΤΕΓΑΖΩ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΩ” Δήμου Χαλκιδέων».
8. Περί αποδοχής Πρόσκλησης με Α.Π.: Οικ. 12594/23-11-2017, με Κωδ. 10.4.15.1.2-3 (Α/Α ΟΠΣ : 2451), της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας ‘Τάσος Καμπούρης’”»
9. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών
Εισηγητής: Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Εντεταλμένος Σύμβουλος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
10. Περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
11. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης 25ης Μαρτίου και Μεγάλης Παρασκευής .
12. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού 2018 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
13. Περί ορισμού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του αρ. 32 Ν.1080/80 για το έτος 2018».
14. Περί παραίτησης μισθωτή.
15. Περί παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.
16. Περί μείωσης μισθώματος της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΕΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» .
17. Περί μείωσης μισθώματος της εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Ι.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».
18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου. [αρ.πρ.7161/23.2.18]
19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.[αρ.πρ.9730/13.3.18]
20. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.[αρ.πρ.9583/13.3.18]
21. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου. [αρ.πρ.9184/09.3.18]
22. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν Δημοτικό Φόρο Καταστημάτων»
23. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2662/31-03-2018 του Τμήματος Εσόδων-Κοινόχρηστοι χώροι κ. Καζάλα Αναστασία –κωδ. 21875»
24. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2662/31-03-2018 του Τμήματος Εσόδων-Κοινόχρηστοι χώροι»
25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
26. Περί οριστικοποίησης της τιμής ζώνης στην περιοχή Λουκισίων Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνος.
27. Περί έγκρισης θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών
28. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας
29. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
30. Περί τρόπου εκτέλεσης έργου
31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ»
32. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
33. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη
34. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Βαθύ και Καλοχώρι-Παντείχι Δ.Ε.Αυλίδας».
35. Περί 1ης ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Έτος 2018 και 1ης ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Έτος 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP