Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους τομείς κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ).
3. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων ( Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) .
4. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων .
5. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων .
6. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
7. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδος (ΔΕΥΑΧ).
8. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας .
9. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών του Α’ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2017.
10. Περί ορισμού μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων προϋπολογισμού έως 5.869,40€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2017 .
11. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ .
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 16/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών.
13. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A (30/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
Εισηγητής : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
14. Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκάλυψη, Αισθητική αποκατάσταση και Αναπαραγωγή του ζωγραφικού διακόσμου του διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας μεταξύ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
15. Περί παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΧ..

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP