Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρασυνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων που εκπονήθηκε στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Χαλκιδέων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
2. Περί αποδοχής για υπαγωγή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WiFi4EU για την εξασφάλιση δωρεάν συνδεσιμότητας WiFi σε δημόσιους χώρους του Δήμου Χαλκιδέων .
3. Ψήφισμα υποστήριξης του αιτήματος της ομοσπονδίας σωφρονιστικών υπάλληλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ) για εισαγωγή του κριτηρίου της εντοπιότητας σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ”
4. Περί καθορισμού ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου ή λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του Ν.4387) έτους 2018.
5. Περί ονομασίας Αθλητικού Κέντρου Παραλίας Αυλίδας .(25/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας)
Εισηγητής: Βερονικιάτης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
6. Περί μετακίνησης 2ου νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
7. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 3 του Δήμου οικ.ετ. 2018 (226/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
8. Περί εκμίσθωσης τριών (3) ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης .(25/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης)
9. Περί εκμίσθωσης του καταστήματος με αριθμό Β9 που βρίσκεται εντός των συγκροτημάτων της αγοράς χονδρικού εμπορίου.(22/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας) .
10. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας – υπηρεσιών (υλικών μηχανογράφησης, φυτικού υλικού, ναυαγοσωστική κάλυψη).
11. Περί καθορισμού κωδικού ως δεκτικό.
12. Περί έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. ετ. 2017 (176/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου από περιβαλλοντικό τέλος της εταιρείας Ψηλορείτης Logistics Α.Ε.
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 12551) .
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 13058) .
16. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 14417) .
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 14560) .
18. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
19. Περί καθορισμού τιμής προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης. (συνοικία Α΄)
20. Περί καθορισμού τιμής προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης. (συνοικία Ε΄)
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου «Κατασκευή οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο Χαλκίδας.
22. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου «Συντήρηση κτιρίου παιδικού σταθμού (Φανάρι) ».
23. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
24. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ.
25. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
26. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων.
27. Περί τεχνικής έκθεσης γεωτεχνικών εργασιών για τη “μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Ευβοίας’’.
28. Περί 1ης παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
29. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ”.
30. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΡΩΗΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ)» (ΣΑΕΠ 066), εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
31. Περί αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο “Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Χαλκιδέων” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ).
32. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018» .
33. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018» .
34. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018».
35. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υλικών για έργα με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
36. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην συνοικία ‘ΚΑΣΤΡΟ¨(61/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
37. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην συνοικία Α΄ Κανήθου Χαλκίδα (63/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
38. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Α/Κ ΔΡΟΣΙΑΣ (66/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
39. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (72/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
40. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Α/Κ ΜΟΡΦΑΣ (73/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
41. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Α/Κ ΦΑΡΟΥ (74/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
42. Περί άδειας κοπής πεύκου επί της οδού Οιχαλίας, έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (75/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
43. Περί άδειας κοπής λεύκας στην Δ.Ε. Χαλκίδας επί της οδού Κερκύρας 1, στην Λιανή Άμμο (76/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
44. Περί άδειας κοπής δέντρων εντός και πέριξ του αύλειου χώρου του Δημ. Σχολείου Βαθέως (79/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
45. Περί τροποποίησης της αρ. 212/2017 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Τμηματική Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ (77/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
46. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1239 στη συνοικία Η Χαλκίδας (80/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP