Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ), την 2α του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της ημερήσιας διάταξης.
ΝΠΔΔ – EΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων .
3. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων .
4. Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
5. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
6. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων Κοινοχρήστων χώρων
7. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας.

8. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων-ανακύκλωσης.
9. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας.
10. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.
11. Περί ορισμού μελών Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης αχρήστων υλικών του Δήμου.
12. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων .
13. Περί σύστασης Εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων.
14. Περί ορισμού μελών επιτροπής εξώδικου συμβιβασμού οφειλομένων από το σχέδιο πόλης με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις του Δήμου.
15. Περί ορισμού μελών Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για εισήγηση στο Δ. Σ. επί αιτημάτων ονοματοθεσίας οδών, πλατειών κ.λ.π.
16. Περί σύστασης Επιτροπής παραχώρησης αδιαθέτων οικοπέδων που έχουν προκύψει από την πράξη εφαρμογής.
17. Περί ορισμού μελών στο Α΄Βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων
18. Περί ορισμού μελών στην επιτροπή ελέγχου των οίκων ανοχής.
19. Περί ορισμού εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ.
20. Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ.
21. Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
22. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και Δήμου Χαλκίδεων.

23. Αίτημα παράτασης χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP