Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/1/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης και τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης των οδών με αριθμούς 1 έως 25 που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 13/2000 της Νέας Αρτάκης Ι του Δήμου Χαλκιδέων.
2. Περί έγκρισης αίτησης του Αθανασίου Μιχαλάκη για άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.
3. Περί έγκρισης αίτησης της <ΠΟΛΛΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Ε.Ε.> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Περί έγκρισης αίτησης της Σοφίας Μουδατσάκη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Περί έγκρισης αίτησης του Οδυσσέα Παπαλιόλου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6. Περί έγκρισης αίτησης της <ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
7. Περί έγκρισης αίτησης της Χριστιάνας Ιορδάνου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Περί έγκρισης αίτησης του Κωνσταντίνου Γούναρη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9. Περί έγκρισης αίτησης της Αλεξάνδρας Πάχου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
10. Περί έγκρισης αίτησης της Ζωής Τουπαντζή για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
11. Περί έγκρισης αίτησης της Ολυμπίας Δριχούτη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
12. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Πασιαλής Θεοχάρης).
13. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Καραδήμος Ηλίας).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP