Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/5/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP