Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/10/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών και στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Σαλεμή Δέσποινα).
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Τουχτίδης Βασίλειος).
3. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (Πλατανιάς Αθανάσιος).
4. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.).
5. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (Μπαλτά Ελένη).
6. Περί έγκρισης αίτησης Καραντάκη Σταματίας για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
7. Περί έγκρισης αίτησης Αφεντούλη Αθανασίας για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
8. Περί έγκρισης αίτησης ΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9. Περί έγκρισης αίτησης ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΙΑΠΕΚΑΚΗ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10. Περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP