Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Μετά την ματαίωσης της κατά την 11/1/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 394/5-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος προσκαλεί εκ νέου να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα οποία ήταν:

1. Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Λαμψάκου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ27 και Γ28. (από αναβολή)
2. Περί έγκρισης τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αθ. Διάκου.
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Τουλούμης Δημήτριος).
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Τσέργα Ζαχαρούλα-Λίνα).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Μούντριχας Μιχαήλ).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦEΣΤΙΑΣΗ DODOS I.K.E.).
7. Περί έγκρισης αίτησης της για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Τζώρτζη Κωστούλα).
8. Περί έγκρισης αίτησης τροποποίησης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων.
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.).
11. Περί έγκρισης αίτησης του για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’87 αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP