Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας και προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κατσιάβας Δημήτριος).
  2. Περί παράτασης ωραρίου μουσικής (Π. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Α. ΤΣΙΜΠΟΣ Ο.Ε.).
  3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος για ΑΜΕΑ (Αρνής Αθανάσιος).
  4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος για ΑΜΕΑ (Κωνσταντίνου Ελένη).
  5. Περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Τζανέτου Κρυσταλλία).
  6. Περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Αρνής Ιωάννης).
  7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γιαννόπουλος Ευστράτιος).
  8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σαμπάνης Αλέξανδρος).
  9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Ορφανός Γεώργιος).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP