Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Tροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Αναστασιάδου Δανάης-Αγάπης & Αναστασιάδου Δέσποινας, σε συμμόρφωση προς την αρ. 215/2011 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας
2. Περί τροποποίησης της 93/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για εκδήλωση στη πλατεία “ΔΕΛΤΑ”
4. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Χαλιμούρδα Ιωάννη)
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Στούπα Μαρία)
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (Αφεντούλη Αθανασία)
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κηρύκου Παρασκευή)
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σακάρογλου Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.)
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Μαγκούτα Ευτυχία)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP