Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Iουλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Βράκα Αργυρούλα).
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΤ.-ΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝ.Ε.Ε.).
3. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αρτάκης, μεταξύ των Ο.Τ. 54, 55, 52, 48, 247, 246 & 245 της Πολεοδομικής ενότητας Αρτάκη I.
4. Περί προσωρινής διακοπής λειτουργίας καταστήματος (Δημήριος Κατσιάβας).
5. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Καλογεροπούλου Ευθυμία).
6. Περί έγκρισης αίτησης Γεωργαντζή Γεώργιου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP