Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/2/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας παιδότοπου.
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για μετεπιβίβαση επιβατών και φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πολλάλη Ουρανία Ε.Ε.).
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΙΚ. ΤΖΕΛΑ-ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( ΛΑ ΜΟΡΕΝΑ ΕΕ ).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ).
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ).
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (SULAJ FIQIRETE LIMAN).
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ).
11. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ).
12. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP