Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/2/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης του Μπαρούτα Τηλέμαχου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Περί έγκρισης αίτησης της <ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Περί έγκρισης αίτησης της <ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Περί έγκρισης αίτησης της Σταμέλου Αικατερίνης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Περί έγκρισης αίτησης της <LABI ANVJOLA & ΣΙΑ Ο.Ε> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6. Περί έγκρισης αίτησης της <ΑΙΚ. ΤΖΕΛΑ-ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
7. Περί έγκρισης αίτησης του Μαυροζούμη Γεωργίου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Περί άδειας κοπής δέντρων εντός και πέριξ του αύλειου χώρου του Δημ. Σχολείου Βαθέως.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP