Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/11/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων δικαστικών λειτουργών.
2. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Μπαϊμπάκη Κων/νου).
3. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Τιρτίγκου Αναστάσιου).
4. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Αγγελή Εμμανουήλ).
5. Περί καταγγελίας παράνομης αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό Έλλοπος 44, στην πόλη της Χαλκίδας.
6. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων σε κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας (Πλατεία Τζαμί).
7. Περί έγκρισης αίτησης ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP