Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/3/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22α του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.
2. Περί καθορισμού τακτικής ημέρας και ώρας συνεδριάσεων της Επιτροπής.
3. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση και εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στη περιφερειακή οδό “Δροσιάς”» ποσού 14.000 ευρώ με ΦΠΑ του μελετητή Μιχαήλ Ανδρούλη.
4. Περί άδειας κοπής δένδρου στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
5. Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου στο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” για την υλοποίηση της 3ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης ¨Στις όχθες του Λήλαντα”.
6. Περί έγκρισης αίτησης Πύθουλα Ανέστη για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (από αναβολή).
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ).
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ).
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ).
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ DODOS I.K.E).
11. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (VODA DHIMITRI).
12. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ).
13. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
14. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (ΚΑΠΕΛΙΕΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
15. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.)
16. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος (Ταβέρνα-Ψητοπωλείο) του Ηρακλή Σαλεμή που βρίσκεται στο Αφράτι της Δ.Ε.Ληλαντίων (από αναβολή)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP