Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24-5-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) της Αθηνάς Τριανταφύλλου.
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) του Γεωργίου Πεταχτή.
3. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) της Σοφίας Ντελέκου.
4. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος του Δημητρίου Δημήτριου διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
5. Περί προσωρινής διακοπής λειτουργίας καταστήματος του Δημήριου Κατσιάβα.
6. Περί έγκρισης αίτησης του αθλητικού σωματείου ο <ΑΝΑΠΟΔΟΣ> για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
7. Περί έγκρισης αίτησης της ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση 2 ψυγείων.
8. Περί έγκρισης αίτησης Αναστασίου Σαμπάνη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9. Περί έγκρισης αίτησης Bασιλείου Κριμπίθη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10. Περί έγκρισης αίτησης Ευαγγελίας Βάθη για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP