Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί τμηματικής εφαρμογής σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ.
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.).
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ).
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Πασχάλης-Ευάγγελος Τσαλαμανιός).
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Νικολάου Μαρία).
6. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ).
7. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτηση ρυθμιστικής σήμανσης επί της οδού Μπαλαλαίων 15, στη Χαλκίδα.
8. Περί τροποποίησης απόφασης για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης της Δ.Κ.Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP