Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 3/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Μετεγκατάσταση της Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, λόγω λήξης του προκαθορισμένου χρόνου εγκατάστασης, στην Λ.Φανερωμένης.
2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 214/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί <έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Α’ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166 Δ’)>.
3. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 215/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί <έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ε’ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166 Δ’)>.
4. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 216/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί <έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ζ’ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166 Δ’)>.
5. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 217/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί <έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Η’ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166 Δ’)>.
6. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Γιαννακούρη Ασημίνα).
7. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Κουζούνης Παναγιώτης).
8. Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 232/2017 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Κόρδης Σωτήριος).
9. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας κ. Παπασωτηρίου Σταμάτη.
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σταθόπουλος Γεώργιος).
11. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κεραμιδά Ζαχαρούλα).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP