Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Νοεμβρίου

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) λόγω λειτουργίας άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Γ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.).
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω λειτουργίας άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ΣΑΛΕΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ).
3. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: <Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. 32, 33, 34 & 35 στη Δροσιά>.
4. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Τσίρη Αθανασίου).
5. Περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος.
6. Περί έγκρισης αίτησης ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
7. Περί έγκρισης αίτησης ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Περί έγκρισης αίτησης ΠΑΝΔΗ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΘΑΛΕΙΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP