Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/8/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος Παπαγεωργίου Χριστίνας (κατά πλάσμα δικαίου).
2. Περί έγκρισης αίτησης Παπαγεωργίου Χριστίνας για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Περί έγκρισης αίτησης Παπαγάλος ΜΟΝ. ΙΚΕ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Περί έγκρισης αίτησης Σαμπάνη Αναστάσιου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Περί έγκριση αίτησης Αθανασίου Γεωργίου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου (για τοποθέτηση ικριωμάτων).
6. Περί μετεγκατάστασης λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα, λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της.
7. Περί έγκρισης αίτησης ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ για απότμηση πεζοδρομίου στην Κριεζώτη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γιώργος Μπουραντάς

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP