Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/4/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) της “Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Γ.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.”.
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) BONJOUR ΧΑΛΚΙΔΑ Ο.Ε.
3. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών του Γεωργίου Γενναδόπουλου.
4. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών του Ευσταθίου Γεροκωνσταντή
5. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. & Ι.Ο.Ε.)
6. Εκδίκαση ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 149/30-4-2015 & 88/22-3-2016 αποφάσεων Δ.Σ. Χαλκίδας για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης και την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 144 για την ιδιοκτησία Καρέντζου Δέσποινας & Σιδέρη Ιωάννας
7. Περί αιτήματος παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου στη συνοικία Η Χαλκίδας
8. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση και εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στη περιφερειακή οδό Δροσιάς”
9. Περί έγκρισης αίτησης του κ. Σακάρογλου Κωνσταντίνου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10. Περί παραχώρησης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Καρδαμίλα Μαρία).
11. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (Κουρμπέτης Αθανάσιος)
12. Περί παραχώρησης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Ρουμελιώτης Αντώνιος).
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (Βλασσόπουλος Αντώνιος).
14. Περί έγκρισης Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP