Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/2/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (……….).
2. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (………).
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (………).
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (……..).
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (………)

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP