Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την  του μηνός Iουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP