Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Επικαιροποίση της υπ’ αρ. 175/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας.
2. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 8 του παλαιού Σχεδίου Πόλεως Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.
3. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 529 του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Δ του Δήμου Χαλκιδέων.
4. Περί έγκρισης αίτησης Πασσά Ιωάννη για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στη Χαλκίδα.
5. Περί έγκρισης αίτησης Ζήση Νικόλαου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
6. Περί έγκρισης αίτησης Μαρίνου Λεωνίδα για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
7. Περί έγκρισης αίτησης Καραντάκη Σταματίας για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
8. Περί έγκρισης αίτησης Sulaj L. Fiqirete για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
9. Περί έγκρισης αίτησης Rroumbullaku Sabina για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
10. Περί έγκρισης αίτησης Πουρή Γεωργίου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11. Περί έγκρισης αίτησης Χασάνδρα Νικόλαου για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP