Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7/12/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Μετά την ματαίωσης της κατά την 30/11/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 45109/24-11-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος προσκαλεί εκ νέου να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα οποία ήταν:

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) λόγω λειτουργίας άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Γ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.).
2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω λειτουργίας άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ΣΑΛΕΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ).
3. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: <Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. 32, 33, 34 & 35 στη Δροσιά>.
4. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Τσίρη Αθανασίου).
5. Περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος.
6. Περί έγκρισης αίτησης ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο.
7. Περί έγκρισης αίτησης ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Περί έγκρισης αίτησης ΠΑΝΔΗ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΘΑΛΕΙΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.

Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πρόσκληση:
1. Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Λαμψάκου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ27 και Γ28.
2. Περί έγκρισης αίτησης της ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Περί έγκρισης αίτησης Μανώλη Κωνσταντίας για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων
4. Περί έγκρισης αίτησης Βούλγαρη Ελευθέριου για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’87 αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP