Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης Αρετής Κόκκαλη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP