Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/11/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Μετά την ματαίωσης της κατά την 2/11/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 41158/27-10-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος προσκαλεί εκ νέου να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα οποία ήταν:

1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων δικαστικών λειτουργών.
2. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Μπαϊμπάκη Κων/νου).
3. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Τιρτίγκου Αναστάσιου).
4. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (αίτημα Αγγελή Εμμανουήλ).
5. Περί καταγγελίας παράνομης αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό Έλλοπος 44, στην πόλη της Χαλκίδας.
6. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων σε κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας (Πλατεία Τζαμί).
7. Περί έγκρισης αίτησης ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πρόσκληση:

1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων σε κτίριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδας.
3. Περί έγκρισης αίτησης Τουλουμή Δημήτριου για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’87 αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP