Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1/8/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2018

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 1η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί παραχώρησης αδιαθέτου οικοπέδου
2. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Πισκιουλοπούλου Ολυμπία)
3. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Τεκίρδαγλη Ειρήνη)
4. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (Παπαχρήστου Ευαγγελία)
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση προϊόντων σε εμπορικό κατάστημα (Κουτσαντωνίου Ευάγγελος)
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.ΜΥΛΩΝΑΣ-Ε. ΜΟΚΑΣ ΙΚΕ)
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αλέτρα Αναστασία)
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση πάγκου (Παλαιολόγος Παρασκευάς)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP