Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Εισήγηση επί ενστάσεων που αφορούν την άρση ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ., όπως εγκρίθηκε με την αρ. 36/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων.
2. Περί αίτησης-υπομνήματος των Αναστασιάδου Δανάης-Αγάπης και Δέσποινας σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία τους, σε συμμόρφωση προς την αριθμ.215/2011 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας ( 111/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
3. Περί έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης λόγω κατασκευής του έργου: <Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ> στους κόμβους Ναυπηγείων και στην οδό Ιφιγένειας περιοχή Αυλίδας.
4. Περί έγκριση Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP