Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-09-2023 (έκτακτη)

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την υπ΄αριθμ. 39873/22-7-2023 απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/4698/22-7-2023), γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις. Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω της άμεσης πραγματοποίησης των συγκεκριμένων εργασιών.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων – Ανοικτό κέντρο εμπορίου OPEN MALL Χαλκίδας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP