Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Διακοπή (προσωρινή ή οριστική) της λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
2. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων.
3. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΣ )
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (AIK.ΤΖΕΛΑ ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ E.E.)
5. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ E.E.)
6. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP