Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/06/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Ioυνίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Σαλεμής Ηρακλής)
 2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Σαμπάνης Αναστάσιος)
 3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Βάθη Μαρία)
 4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Τσομώκος Μάριος)
 5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Κατσιμεντές Βασίλειος)
 6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Χατζηαλέξη Βασιλική)
 7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (GINGER IKE)
 8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση πάγκου προϊόντων προς πώληση. (CALIN DIANA-KRINA)
 9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων. (ΤΖΙΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ)
 10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων. (ΓΚΟΥΠΗ ΘΑΝΑΣ ΝΤΙΛΑΒΕΡ)
 11. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων. (Νοικοκύρη Αγγελική)
 12. Περί έγκρισης κατασκευής, απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης. (GREEK METAL RECYCLING Μονοπρόσωπη ΕΠΕ)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                           

Διαμαντής Καρκαντελίδης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP