Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/3/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 89 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων.
2. Έγκριση κατασκευής, απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης (GREEK METAL RECYCLING Μονοπρόσωπη ΕΠΕ).
3. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ).
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).
5. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ).
6. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ).
7. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).
8. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΜΑΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ).
9. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).
10. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ).
11. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (AGILE WORKZ E.E.).
12. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
13. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΤΣΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ).
14. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP