Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Δούδαλη Ιωάννα).
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Αλεξανδρής Νικόλαος).
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (ΝUΝΕ ΤΟΜΙ).
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Σπύρου Ανδρέας).
5. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Χατζηγιάννης Κων/νος).
6. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Περαντάκος Δημήτριος).
7. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Όμιλος Ψαράδων Καναπίτσας).
8. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Χαλιώτης Γεώργιος).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP