Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Διακοπή (προσωρινή ή οριστική) της λειτουργίας καταστημάτων λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (5 επιχειρήσεις).
2. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 73 & 74 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων.
3. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στον πεζόδρομο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Φύλλων της Δ.Ε. Ληλαντίων.
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Ζορμπάς Αθανάσιος).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP